Μέλος Δ.Ε.Π.

Ευστάθιος Κικκινίδης
Καθηγητής , Φυσικές Διεργασίες με έμφαση στην αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και την αντιρρυπαντική τεχνολογία

- Ph.D. Chem. Eng. (State University of New York at Buffalo, 1994)
- Dipl. (Honors) Chem. Eng. (University of Patras, 1989)

Βιογραφικό σημείωμα
σε μορφή .pdf pdf_button

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Γραφείο:
  Γραφείο 124, 1ος όροφος, Κτίριο Δ
  Τηλέφωνο:
  2310.996258          Fax: 2310.996190
  Email:
  kikki@auth.gr
  WWW:
  www:http://users.auth.gr/kikki

  Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15.30 η κατόπιν συνεννόησης
katopsi

 

 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Διαχωρισμός / καθαρισμός αερίων και υγρών με χρήση πορωδών υλικών (μεμβράνες ή/και προσροφητικά υλικά)
 2. Απομάκρυνση και διαχείριση του διοξειδίου του άνθρακα
 3. Συσχέτιση δομικών χαρακτηριστικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων σε πορώδη υλικά
 4. Προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας φυσικοχημικών διεργασιών
 5. Διεπιφανειακα φαινόμενα και πολυφασικές ροές

 

 • ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 1. Nikolaidis G.N., Kikkinides E.S., Georgiadis M.C. “Model-Based Approach for the Evaluation of Materials and Processes for Post-Combustion Carbon Dioxide Capture from Flue Gas by PSA/VSA Processes”, Ind. Eng. Chem. Res., 55(3):635–646 (2016).
 2. Kikkinides E.S., Monson P.A., "Dynamic density functional theory with hydrodynamic interactions: Theoretical development and application in the study of phase separation in gas-liquid systems", J. Chem. Phys. 142(9):094706 (2015).
 3. Kikkinides E.S., Politis M.G., "Linking Pore Diffusivity with Macropore Structure of Zeolite Adsorbents. Part I: Three Dimensional Structural Representation Combining Scanning Electron Microscopy with Stochastic Reconstruction methods; Part II: Simulation of Pore Diffusion and Mercury Intrusion in Stochastically Reconstructed Zeolite Adsorbents", Adsorption 20(1):5-35 (2014).
 4. Nikolic D., Kikkinides E.S., Georgiadis M.C.,"Optimization of Multibed Pressure Swing Adsorption Processes", Ind. Eng. Chem. Res. 48:5388–5398 (2009).
 5. Kikkinides E.S, Yiotis A.G., Kainourgiakis M.E., Stubos A.K.,"Thermodynamic consistency of liquid-gas lattice Boltzmann methods: Interfacial property issues", Physical Review E 78:036702 (2008).

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Ι (7o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Φαινόμενα Mεταφοράς Mάζας (8o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Eφαρμοσμένη Θερμοδυναμική I (3o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Eφαρμογές H/Y στη Χημική Mηχανική (4o Εξάμηνο - Υποχρεωτικό Μάθημα)

 

 • ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Προσωπικό

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits